Privacy

In deze Privacy statement vindt u bepalingen met betrekking tot de website www.campingduinhoeve.nl  Tevens is deze privacy policy van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Camping Duinhoeve

Registratie persoonsgegevens:

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Camping Duinhoeve, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Camping Duinhoeve, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Camping Duinhoeve. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Camping Duinhoeve zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zal Camping Duinhoeve u enkele malen per jaar een nieuwsbrief sturen waarin allerlei belangrijke en actuele informatie staat omtrent (uw verblijf op) de camping. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor uitschrijven.

Behandeling gegevens:

De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Camping Duinhoeve hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, Camping Duinhoeve is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens:

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Camping Duinhoeve respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres:  Camping Duinhoeve Scholderlaan 8  4325EP Renesse  receptie@campingduinhoeve.nl

Overig:

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Camping Duinhoeve geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Camping Duinhoeve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen.